Termeni si conditii
21 Iul 2016

1. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se încheie pentru o perioadă de minim 2 zile 48 ore, începand cu data și ora stabilită în contract până a doua zi la aceeași oră. Ziua suplimentară va fi tarifată în aceleași condiții ca și cele din contract. Daca în termen de 1 oră de la data expirarii contractului, mașina nu este returnată, se va anunța furtul acesteia la poliție.

– Nu sunt admiși mai mult de 2 (doi) șoferi suplimentari.

– Combustibilul nu este inclus în preț.

– Mașinile trebuiesc returnate de către clienți în aceleași condiții tehnice și estetice și cu același nivel de carburant cu care au fost preluate.

Vârstă minimă a șoferului: 21 de ani.

Vechime minimă a permisului de conducere: 12 luni

Plata garanției: garanția reprezintă franciza clientului la contractul de asigurare FULL CASCO și îl asigură împotriva eventualelor daune provocate autoturismului din propria-i culpa. Valoarea garanției este cuprinsă între 1 euro și 1500 euro fără TVA în funcție de clasa de mașină rezervată. Plata garanției se poate face numai cu carte de credit și se achită numai în momentul în care este preluată mașina.

Plata garanției este obligatorie pentru orice perioadă de închirere. Returnarea garanției se face:
– În situațiile în care mașina este returnată în aceleași condiții ca la livrare,
– În condițiile în care mașina prezintă daune provocate de alt participantn la trafic (nevinovația clientului se va proba cu procesul-verbal al accidentului emis de organele abilitate).

MAȘINILE NU AU VOIE SĂ PARASEASCĂ TERITORIUL ROMÂNIEI FĂRĂ ACORDUL Eleven11 Timisoara SRL.

 

2. OBLIGAȚII SI GARANȚII

A.Chiriașul este obligat

a) În cazul în care factura nu este plătită la data emiterii, termenul limită de plată este de 10 zile, în caz de neplată a facturii până la data scadentă, clientul va achita penalități de 1% pe zi de întârziere din valoarea facturii;
b) să folosească autoturismul cu grija unui bun proprietar;
c) să fie posesorul unui permis de conducere cu o vechime de minim 1 ani;
d) să returneze autoturismul la ora și la locul indicate în contract;
e) să platească în avans suma totală a chiriei pentru perioada stabilită în contract;
f) să declare toți șoferii adiționali;
g) să prezinte toate documentele de constatare și procesul verbal de la poliție , în cazul în care a fost implicat într-un eveniment rutier;
h) să nu subînchirieze autoturismul;
i) să nu transporte pasageri sau bunuri contra unor foloase bănești;
j) să nu transporte mai multe persoane decât numărul de locuri din talon;
k) să nu utilizeze autovehiculul în competiții auto, off-road sau activitați vânâtorești;
l) să nu utilizeze autoturismul pentru alte scopuri decât cele pentru care a fost fabricat;

B.Chiriașul trebuie să suporte în totalitate toate daunele provocate în următoarele situații:
a) a condus autoturismul sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor stupefiante;
b) în cazul furtului autoturismului odată cu dovadă procesul verbal de la poliție, chiriașul nu predă actele și cheile autoturismului;
c) avarierea autoturismului s-a produs în timpul trecerii printr-un pasaj, tunel sau trecere la nivel cu cale ferată;
d) avarierea cutiei de viteze;
e) avarierea autoturismului s-a produs ca urmare a pătrunderii cu acesta în zone inundate sau prin traversarea unor cursuri de apă;
f) în cazul în care accidentul a fost premeditat;
g) în cazul în care nu respectă art.2, litera A, punctele b;e;f;g;h;j;k.
3. OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI
Proprietarul este obligat să pună la dispoziția chiriașului autoturismul care face obiectul prezentului contract, în stare bună de funcționare și în conformitate cu normele tehnice legale. Uleiul și întreținerea autoturismului intră în atribuțiile proprietarului. Asigurarea Full CASCO și asigurarea RCA sunt incluse în preț și intră în atribuțiile proprietarului.
4.TAXE SI TARIFE

La tarifele de închiriere se pot adauga eventualele taxe suplimentare și anume:

– Extra office: 15 euro pe livrare si 15 euro pe ridicare;

– Extra hours: 20 euro (dacă livrarea sau ridicarea se face în afara orelor de program. Programul este de luni până vineri de la 9:00 la 18:00);

– Taxa de aeroport: 15 euro pe închiriere;

– Taxa One Way (orașul de returnare diferă de orașul de livrare): 50 euro;

– Șofer suplimentar: 20 euro / șofer (indiferent de perioada de închiriere);

– Scaun de copil: 5 euro /zi maxim 45 euro;

– Lanțuri pentru zăpadă: 15 euro (indiferent de perioada de închiriere); Pentru livrarile în alte orașe decât Timișoara se poate percepe o taxă de dislocare dacă nu există mașină locată în acel oraș la data livrării. Pentru perioade de închiriere mai lungi de 30 de zile vă rugăm să ne contactați pentru o ofertă personalizată. Prețurile includ: asigurare CASCO; asigurare RCA, kilometri nelimitați. Prețurile nu includ: combustibilul. Pentru închirierile cu sofer se percepe un tarif suplimentar de 40 euro / 8h. Fiecare oră suplimentară se taxează cu 15 euro/oră; prețurile nu includ TVA. În cazul pierderii cheilor sau/și a actelor sau a plăcuțelor de înmatriculare a autoturismului închiriat se oprește din garantie echivalentul a 150 euro. Prețurile includ TVA. Chiriașul se obligă să aducă autoturismul înapoi cu cantitatea de carburant cu care a fost preluat. În caz contrar, se va percepe o taxa de 2€/litru de carburant lipsă. Toate cheltuielile legate de utilizarea autoturismului (taxe de drum, taxe de parcare, amenzi, etc.) vor fi suportate în totalitate de Chiriaș.
5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Contractul înceteaza la expirarea duratei prevăzute în contract, prin returnarea autoturismului. La expirarea extinderii duratei contractuale, conform unui nou contract întocmit la încetarea prezentului contract, prin returnarea autoturismului.
6. FORȚĂ MAJORĂ

Orice împrejurare independentă de voința părților intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca război, revoluție, cutremur, inundații, embargou.
7. LITIGII

Părțile contractante convin că litigiile decurgând din interpretarea și executarea prezentului contract și care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, să fie supuse instanțelor judecătorești competente de pe teritoriul municipiului Timișoara.